ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

  (1)Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

  (2) ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

  (3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

  (4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

  (5) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển.

  (6) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Các ý đúng là: (2),(3),(4),(6)

  Ý (1) sai vì chỉ có động vật nhai lại mới có dạ dày 4 ngăn

  Ý (5) sai vì thú ăn động vật manh tràng không phát triển

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29209

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON