AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 

  • A. chống cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn. 
  • B. khai thác mặt nước nuôi trồng thủy sản.
  • C. hạn chế việc chuyển đổi đất nông nghiệp.
  • D. đắp đê ngăn lũ, giải quyết nguồn nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>