AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng cơ bản nhất của nền nông nghiệp cổ truyền nước ta là 

  • A. cơ cấu sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng. 
  • B. sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công. 
  • C. năng suất lao động và năng suất cây trồng thấp. 
  • D. nền nông nghiệp tiểu nông mang tính tự cấp tự túc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA