AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ cần phải quan tâm đến những vấn đề về môi trường, chủ yếu do 

  • A. tăng trưởng nhanh sản xuất công nghiệp.
  • B. tăng nhanh và đa dạng hoạt động dịch vụ. 
  • C. tập trung đông dân cư vào các thành  phố.
  • D. phân bố rộng của sản xuất nông nghiệp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>