YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là 

  • A. hạn chế các thiên tai phát sinh trên vùng biển.
  • B. tạo hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi  trường. 
  • C. tăng cường giao lưu kinh tế giữa các huyện đảo.
  • D. giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>