ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được là

  • A. 34,08%. 
  • B. 28,06%. 
  • C. 29,48%. 
  • D. 17,24%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

  Lấy nCa3(PO4)2 = 1 → nCa(H2PO4)2 = 1 và nCaSO4 = 2

  %P2O5 = 142/(234 + 136.2) = 28,06%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON