ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để giảm độ chua của đất, bên cạnh việc sử dụng vôi, người ta có thể sử dụng một loại phân bón. Phân bón nào sau đây có khả năng làm giảm độ chua của đất?

  • A. NH4NO3 (đạm hai lá). 
  • B. Ca3(PO4)2 (lân tự nhiên).
  • C. KCl (phân kali). 
  • D. Ca(H2PO4)2 (supephotphat kép).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng phân Ca3(PO4)2 sẽ giảm độ chua của đất do phân lấy H+ đồng thời chuyển về dạng dễ tân giúp cây hấp thu tốt:

  Ca3(PO4)2 + 4H+ → 2H2PO4- + 3Ca2+

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON