ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T hai chức, mạch hở, hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng và một este tạo bởi axit và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp 2 ancol có M trung bình < 46. Giá trị của m là:

  • A. 7,09. 
  • B. 6,53. 
  • C. 5,36. 
  • D. 5,92.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ancol cùng dãy có M trung bình < 46 → có CH3OH

  nNaOH = 0,1 và nHCl = 0,02 

  Quy đổi X thành:

  CnH2n+2-2kO4 : 0,04 mol

  CmH2m+2O: 0,05 mol

  H2O: x mol

  → nCO2 = 0,04n + 0,05m = 0,19

  → 4n + 5m = 19

  Do n >= 2 và 14m + 18 < 46 →  m <2 nên n =3 và m = 1,4 là nghiệm duy nhất

  Vậy axit là HOOC-CH2-COOH (0,04 mol)

  Y gồm CH2(COONa)2: 0,04 mol và NaCl: 0,02 mol

  →  mY = 7,09 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68112

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON