ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và metanol. X là

  • A. HCOOC2H5
  • B. CH3COOC2H5
  • C. CH3COOCH3
  • D. HCOOCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON