ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào sau đây không bị oxi hóa bởi ion Fe3+?

  • A. Fe. 
  • B. Al. 
  • C. Cu.
  • D. Ag.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Fe + Fe3+ → Fe2+

  Al + Fe3+ → Al3+ + Fe

  Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON