ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho CrO3 vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X có màu

  • A. vàng. 
  • B. xanh.
  • C. đỏ. 
  • D. da cam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CrO3 + NaOH → Na2CrO4 + H2O

  Dung dịch X chứa Na2CrO4 và NaOH dư 

  Dung dịch X có màu vàng của ion CrO42-

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON