AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

  • A. Dung dịch NaI + dung dịch AgNO3. 
  • B. Dung dịch NaBr + dung dịch AgNO3.
  • C. Dung dịch NaCl + dung dịch AgNO3.
  • D. Dung dịch NaF + dung dịch AgNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>