AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm Mg, Zn. Dung dịch B là dung dịch HCl xM.
  TN1: Cho 20,2 gam A vào 2 lit dung dịch B thu được 8,96 lit H2.
  TN2: Cho 20,2 gam A vào 3 lit dung dịch B thu được 11,2 lit H2.
  Giá trị của x là

  • A. 0,5
  • B. 1,0
  • C. 0,4
  • D. 0,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>