AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây sai khi nói về flo?

  • A. Có nhiều đồng vị bền trong tự nhiên. 
  • B. Là phi kim hoạt động mạnh nhất.
  • C. Là chất oxi hóa mạnh. 
  • D. Có độ âm điện lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>