AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Nhận biết NaI và NaBr bằng hồ tinh bột.
  • B. Muối iot là muối ăn trộn thêm iot với lượng thích hợp.
  • C. Nước gia – ven và clorua vôi đều có tính tẩy màu.
  • D. Quá trình Br2 + 2e → 2Br là quá trình oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>