AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta tiến hành thí nghiệm điều chế và nghiên cứu tính tẩy màu của khí clo ẩm theo hình vẽ sau:

  Vị trí (1), (2) và (3) lần lượt cần điền vào trong sơ đồ thí nghiệm trên là

  • A. dung dịch H2SO4 đặc, giấy màu tẩm ướt, KClO3.
  • B. dung dịch HCl đặc, giấy quỳ khô, MnO2.
  • C. dung dịch HCl đặc, giấy quỳ ẩm, KClO3.
  • D. dung dịch HCl đặc, giấy quỳ khô, KMnO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA