AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.
  (2) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl dư.
  (3) Cho nước gia - ven vào dung dịch HCl dư.
  (4) Cho Fe vào dung dịch HCl dư.
  (5) Trộn bột Al với bột I2, nhỏ thêm vài giọt nước.
  Có bao nhiêu thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử?

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA