AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm?

  • A. Cl2 + H2O HCl + HClO.
  • B. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4.
  • C. H2 + Cl2 → 2HCl.
  • D. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) → NaHSO4 + HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>