AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên kali có hai đồng vị 39K và 41K.Thành phần phần trăm về khối lượng của 39K có trong KClO4 là (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39,13)

  • A. 23,6%. 
  • B. 26,3%. 
  • C. 28,5%. 
  • D. 25,8%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA