AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T. Mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau đây: AgNO3, CaCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng: Y tạo khí với Z nhưng không phản ứng với T. Các chất có trong các lọ X, Y, Z, T lần lượt là:

  • A. AgNO3, Na2CO3, HI, CaCl2. 
  • B. CaCl2, Na2CO3, HI, AgNO3.
  • C. AgNO3, HI, Na2CO3, CaCl2. 
  • D. CaCl2, HI, Na2CO3, AgNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>