YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong “Việt Nam hóa” chiến tranh, lực lượng nào là chủ yêu để tiến hành chiến tranh?

  • A. Quân đội Mĩ
  • B. Quân đội ngụy
  • C. Quân đội Mĩ + các đồng minh 
  • D.  Quân đội Mĩ + quân đội ngụy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA