ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc  phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ kéo dài trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ?

  • A. 5 tháng, với 540 cuộc hành quân
  • B.  6 tháng, với 450 cuộc hành quân
  • C. 7 tháng, với 550 cuộc hành quân
  • D. 4 tháng, với 450 cuộc hành quân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ kéo dài trong 4 tháng, với 450 cuộc hành quân

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 2809

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1