ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18-8-1968, chứng tỏ điểu gì?

  • A. Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ  sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mĩ
  • B. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưỏng thành nhanh chóng
  • C. Quân viễn chinh Mĩ đã mất khả năng chiến đấu
  • D. Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18-8-1968, chứng tỏ lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ  sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mĩ.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 2808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1