AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ đã thể hiện điều gì? 

  • A. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta
  • B. Góp phần làm lung lay ý chí xâm của Mĩ
  • C. Buộc Mĩ phải rút quân về nước
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>