YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau giữa Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”?

  • A. Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc
  • B. Sử dụng cố vấn Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ
  • C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam
  • D. Tất cả các điểm trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm khác nhau giữa Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” là sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2807

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON