YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ đã bị quân dân miền Nam loại khi khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch?  

  • A. 68.000 tên địch
  • B. 104.000 tên địch
  • C. 86.000 tên địch
  • D. 76.000 tên địch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966) của Mĩ đã bị quân dân miền Nam loại khi khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên địch

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON