ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mùa khô lần thứ hai Mĩ đã mở các cuộc hành quân then chc hành quân then chốt đánh vào miền Đông Nam Bộ. Hãy cho biết cuộc hành quân nào lớn nhất? 

  • A.  At-tơn-bô-rơ
  • B. Xê-đàn-phôn
  • C. Gian-Xơn-xi-ti
  • D. Tất cả các cuộc hành quân trên.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong mùa khô lần thứ hai Mĩ đã mở các cuộc hành quân then chc hành quân then chốt đánh vào miền Đông Nam Bộ, cuộc hành quân nào lớn nhất là Gian-Xơn-xi-ti.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 2811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1