ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Cách mạng có vai trò gi?

   

  • A. Là nền tảng lý luận của người cách mạng     
  • B. Là phương châm hành động của người cách mạng
  • C. Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng
  • D. Là lẽ sống của người cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT