AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh nhìn nhận con người trên những bình diện nào?

  • A. Con người được nhìn nhận theo một chỉnh thể, đa chiều
  • B. Con người cụ thể, lịch sử
  • C. Bản chất con người mang tính xã hội
  • D. Tất cả các bình diện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA