AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh chỉ ra những hạn chế nào của nền giáo dục phong kiến?

  • A. Từ chương, kinh viên
  • B. Xa rời thực tế
  • C. Bất bình đẳng, trọng nam, khinh nữ
  • D. Tất cả những hạn chế trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA