AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung chức năng của văn hóa theo quan niệm của Hồ Chí Minh là gì?

  • A. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp
  • B. Nâng cao dân trí
  • C. Bồi dưỡng phẩm chất,phong cách và lối sống đẹp, hướng con người đến CHÂN, THIỆN, MỸ
  • D. Tất cả các nội dung trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>