MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, trong tình hình thực tế, yếu tố nào của chủ nghĩa xã hội có sức hấp dẫn đặc biệt?

  • A. Lý tưởng cao đẹp
  • B. Mức sồng vật chất dồi dào
  • C. Những giá trị đạo đức cao đẹp
  • D. Tư tưởng được tự do giải phóng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA