YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung của lòng trung với nước, hiếu với dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh?

  • A. Suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng
  • B. Thuơng dân, tin dân,dưa vào dân                                                                          
  • C. Dựa vào dân, coi dân là gốc của nước   
  • D. Tất cả các nội dung trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA