• Câu hỏi:

  Con người Việt Nam trong thời đại mới cần có mấy phẩm chất đạo đức?

  • A. 3 phẩm chất
  • B. 4 phẩm chất
  • C. 5 phẩm chất 
  • D. 6 phẩm chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC