AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh quan niệm văn hóa phải ở trong chính trị và kinh tế. Điều đó có nghĩa là?

  • A. Văn hóa phải phục vụ chính trị
  • B. Văn hóa phải thúc đẩy kinh tế phát triển
  • C. Kinh tế và chính trị cũng phải có tính văn hóa
  • D. Tất cả các vấn đề trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>