YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luận điểm “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự  nhân dân và tổ quốc” là của ai?

  • A. C.Mác
  • B. V.Lê-nin
  • C. Hồ Chí Minh
  • D. Stalin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA