AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Định nghĩa văn hóa của Hồ Chí Minh đã khắc phục được những quan niệm phiến diện nào?

   

  • A. Coi văn hóa là hiện tượng thuần tuý tinh thần       
  • B. Đồng nhất văn hóa với văn học - nghệ thuật
  • C. Đồng nhất văn hóa với học vấn
  • D. Tất cả quan niệm trên  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>