AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có mấy chức năng?

  • A. 1 chức năng
  • B. 2 chức năng
  • C. 3 chức năng
  • D. 4 chức năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>