RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

  • A.  Lòng thương yêu con người
  • B. Lòng thương yêu nhân dân lao động.
  • C. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
  • D. Sự thống nhất giữa nói và làm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA