AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, việc đầu tiên cần làm sau chiến tranh là:

  • A. Ăn mừng chiến thắng
  • B. Khôi phục kinh tế
  • C. Công việc đối với con người
  • D. Chỉnh đốn Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>