YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, các khe \(S_1\) ,\(S_2\) cách nhau 1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm. Biết khoảng cách từ mặt phẳng hai khe \(S_1\) , \(S_2\) đến màn là 3m. Hỏi tại vị trí cách vân sáng trung tâm 5,25mm là vân tối thứ mấy?

  • A. Vân tối thứ 4. 
  • B. Vân tối thứ 5. 
  • C. Vân tối thứ 6. 
  • D. Vân tối thứ 7. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=1,5.10^{-3}m\)

  Vị trí vân tối được xác định theo biểu thức: \(x_t=(k+\frac{1}{2})i\rightarrow k=\frac{x_t}{i}-\frac{1}{2}=3\)

  Ứng với k=3 là vân tối thứ 4. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON