YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, các khe \(S_1\) ,\(S_2\) cách nhau 1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm. Biết khoảng cách từ mặt phẳng hai khe \(S_1\) , \(S_2\) đến màn là 3m. Hỏi tại vị trí cách vân sáng trung tâm 5,25mm là vân tối thứ mấy?

  • A. Vân tối thứ 4. 
  • B. Vân tối thứ 5. 
  • C. Vân tối thứ 6. 
  • D. Vân tối thứ 7. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=1,5.10^{-3}m\)

  Vị trí vân tối được xác định theo biểu thức: \(x_t=(k+\frac{1}{2})i\rightarrow k=\frac{x_t}{i}-\frac{1}{2}=3\)

  Ứng với k=3 là vân tối thứ 4. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON