ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong một thí nghiệm về Giao thoa anhs sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc \(\lambda =0,7\mu m\)  , khoảng cách giữa 2 khe \(S_1\) ,\(S_2\) là a = 0,35 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 1m, bề rộng của vùng có giao thoa là 13,5 mm. Số vân sáng, vân tối quan sát được trên màn là: 

  • A. 7 vân sáng, 6 vân tối
  • B. 6 vân sáng, 7 vân tối
  • C. 6 vân sáng, 6 vân tối
  • D. 7 vân sáng, 7 vân tối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=2.10^{-3m}=2mm\)

  Số vân sáng: \(N_s=2.\left [ \frac{L}{2i} \right ]+1=2.\left [3,375 \right ]+1=7\)

  Phần thập phân của \(\left [ \frac{L}{2i} \right ]\) là 0,375 < 0,5 nên số vạch tối là : \(N_t=N_s-1=6\) → Số vạch tối là 6, số vạch sáng là 7

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF