YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y - âng, người ta chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 1m. Xác định khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân trung tâm?

  • A. 1 mm
  • B. 0,125mm
  • C. 0,5mm
  • D. 0,25mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=2,5.10^{-4}m\)

  Khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng bậc 4 (k=4): x=4i

  Khoảng cách từ vân trung tâm tới vân tối thứ 4 (k=3): x=3,5i

  Khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân trung tâm là : 

  x=4i-3,5i=1,25.\(10^{-4}m\) = 0,125mm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON