YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y - âng, người ta chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 1m. Xác định khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân trung tâm?

  • A. 1 mm
  • B. 0,125mm
  • C. 0,5mm
  • D. 0,25mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=2,5.10^{-4}m\)

  Khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng bậc 4 (k=4): x=4i

  Khoảng cách từ vân trung tâm tới vân tối thứ 4 (k=3): x=3,5i

  Khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân trung tâm là : 

  x=4i-3,5i=1,25.\(10^{-4}m\) = 0,125mm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON