AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, các khe \(S_1\) ,\(S_1\) cách nhau 1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,76µm. Biết khoảng cách từ mặt phẳng hai khe \(S_1\) ,\(S_1\) đến màn là 3m. Hỏi tại vị trí cách vân sáng trung tâm 4,56mm là vân sáng thứ mấy?

  • A. Vân sáng bậc 2.
  • B. Vân sáng bậc 3.
  • C. Vân sáng bậc 4.
  • D. Vân sáng bậc 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=2,28.10^{-3}m\)

  Vị trí vân tối được xác định theo biểu thức: \(x_t=ki\rightarrow k=\frac{x_t}{i}=2\)

  Ứng với k=2 là vân sáng bậc 2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>