YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng \(\lambda =600nm\) chiếu sáng hai khe song song với F và cách nhau 1m. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với màn phẳng chứa \(F_1\) và \(F_2\) và cách nó 3m. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3m có 

  • A. Vân tối thứ 4      
  • B. Vân sáng bậc 4   
  • C. Vân tối thứ 3     
  • D. Vân sáng bậc 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta xét tỉ số: \(\frac{x}{i}\)

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=1,8mm\). Ta  thấy \(\frac{6,3}{1,8}=3,5\) là số bán nguyên nên tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm là một vân tối. 

  Mặt khác : \(x_t=(k+\frac{1}{2})i=6,3 \rightarrow k=\frac{x_t}{i}-\frac{1}{2}=3\)

  Vậy tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm là vân tối thứ 4 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON