YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng \(\lambda =600nm\) chiếu sáng hai khe song song với F và cách nhau 1m. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với màn phẳng chứa \(F_1\) và \(F_2\) và cách nó 3m. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3m có 

  • A. Vân tối thứ 4      
  • B. Vân sáng bậc 4   
  • C. Vân tối thứ 3     
  • D. Vân sáng bậc 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta xét tỉ số: \(\frac{x}{i}\)

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=1,8mm\). Ta  thấy \(\frac{6,3}{1,8}=3,5\) là số bán nguyên nên tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm là một vân tối. 

  Mặt khác : \(x_t=(k+\frac{1}{2})i=6,3 \rightarrow k=\frac{x_t}{i}-\frac{1}{2}=3\)

  Vậy tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm là vân tối thứ 4 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON