YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh: 

  • A. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.
  • B. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.
  • C. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.
  • D. ánh sáng có bất kì màu gì khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON