ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh: 

  • A. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.
  • B. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.
  • C. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.
  • D. ánh sáng có bất kì màu gì khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON