AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thang sóng điện từ, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là: 

  • A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn ghen.
  • B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn ghen, tia tử ngoại.
  • C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn ghen.
  • D. tia Rơn ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>