AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ, u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

  • A. \({i^2} = LC(U_0^2 - {u^2})\)
  • B. \({i^2} = \frac{C}{L}(U_0^2 - {u^2})\)
  • C. \({i^2} = \frac{L}{C}(U_0^2 - {u^2})\)
  • D. \({i^2} = \sqrt {LC} (U_0^2 - {u^2})\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>