AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều cho ta biết: 

  • A. giá trị trung bình cuẩ điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
  • B.  giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng.
  • C. giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
  • D. giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>