AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sóng cơ, sóng ngang có thể truyền được 

  • A. trong chất lỏng và chất khí.
  • B.  trên bề mặt chất lỏng và trong chất rắn.
  • C.  trong chất rắn và trong chất khí.
  • D. trong bề mặt chất lỏng và trên bề mặt chất rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>